Konjiček za zibanje

Sanjati konjička za zibanje predstavlja dober znak.

Jahati v sanjah konjička za zibanje, pomeni da boste malo otročji, kar nikakor ni greh.

Kupiti v sanjah konjička za zibanje, pomeni da se boste spomnili svojih trenutkov iz otroštva.