Komentator

Sanjati komentatorja predstavlja slab znak.

Biti v sanjah komentator, pomeni da boste imeli predolgi jezik, zaradi česar boste obžalovali.

Videti v sanjah komentatorja, pomeni da boste prizadeti nad obnašanjem ene osebe.