Črvina

Sanjati zimzeleno črvino pomeni pohvalo.

Sanjati, da gledate črvino, pomeni da boste pridobili uspeh s poštenim delom.

Obrati črvino, pomeni da preveč delate v službi. Upočasnite malo, za vse je čas.

Dobiti črvino za darilo, pomeni da se vam bo ponudilo novo delo.

loading...